Analiza chłonności działki

Masz działkę, bądź chcesz ją kupić, ale nie jesteś do końca pewien czy spełni Twoje oczekiwania? W tym momencie powinieneś skontaktować się z architektem w celu wykonania analizy chłonności działki budowlanej. Analiza może zostać sporządzona pod kątem konkretnego projektu powtarzalnego (katalogowego), bądź wykazywać możliwości zabudowy działki i jej ograniczenia wynikające z przepisów Prawa budowlanego i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź decyzji ustalającej Warunki Zabudowy.

Analiza określi między innymi:

  1. Czy działka jest działką budowlaną,
  2. Na jakiej powierzchnia działki jest realna możliwość zabudowy,
  3. Jakich ograniczeń w kształtowaniu projektu należy się spodziewać,
  4. Zestawienie powierzchni o różnym koniecznym przeznaczeniu,
  5. Jakich formalności należy dopełnić przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
  6. Proponowane przeznaczenie (rozwiązania projektowe) działki według możliwości Inwestora i zastanych warunków na działce,

oraz wiele innych cennych informacji, które okażą się pomocne przed kupnem działki, przystąpieniem do prac projektowych, analizą kosztów budowy.

Koszt analizy ustalany jest indywidualnie, lecz w porównaniu do możliwych strat jest marginalny, a wiedza potencjalnych Inwestorów pozwoli spać spokojnie.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem analizy skontaktuj się z nami.