Adaptacja projektu

Czym jest adaptacja projektu katalogowego (powtarzalnego)?

Adaptacja pozwala wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę projektu gotowego (zakupionego w innym biurze projektowym) na określonej działce. Architekt sprawdza rozwiązania zawarte w tym projekcie i dopasowuje je do warunków lokalnych konkretnej działki. Sporządza dodatkowe opracowania, aby spełnić wymogi stawiane przez przepisy Prawa budowlanego. Finalnie Inwestor po adaptacji otrzymuje komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że nie każdy projekt katalogowy można zlokalizować na działce, dlatego przed zakupem projektu należy skontaktować się z architektem.

Koszt adaptacji ustalany jest indywidualnie wg. konkretnego projektu i miejsca.

Na spotkanie z architektem warto zabrać:

  1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję ustalającą warunki zabudowy
  2. wypis z rejestru gruntu
  3. karty katalogowe wybranego projektu – jeśli już jakiś projekt został upatrzony
  4. mapę zasadniczą z przedmiotową działką, pobraną z urzędu

Nasze biuro wykonuje adaptacje projektów katalogowych (powtarzalnych) wraz z nanoszeniem zmian indywidualnych w tym projekcie. Jeśli poszukują Państwo architekta zapraszamy do kontaktu.