Adaptacja projektu

Czym jest adaptacja projektu katalogowego?

W obecnym stanie prawnym nie istnieje definicja adaptacji projektu katalogowego. Na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego o określonych parametrach, wyglądzie, rozwiązaniach można posłużyć się już gotowym projektem katalogowym. W takim przypadku projektant, który wykorzystuje inny projekt (katalogowy) w celu sporządzenia projektu budowlanego staje się projektantem w rozumieniu Prawa budowlanego i przejmuje wszelkie obowiązki i prawa z tego tytułu. Taka procedura pozwala wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę projektu gotowego (zakupionego w innym biurze projektowym) na określonej działce. Architekt sprawdza rozwiązania zawarte w tym projekcie i dopasowuje je do warunków lokalnych konkretnej działki. Sporządza dodatkowe opracowania, aby spełnić wymogi stawiane przez przepisy Prawa budowlanego. Finalnie Inwestor po takiej procedurze otrzymuje komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że nie każdy projekt katalogowy można zlokalizować na działce, dlatego przed zakupem projektu należy skontaktować się z architektem.

Koszt adaptacji ustalany jest indywidualnie wg. konkretnego projektu i miejsca.

Na spotkanie z architektem warto zabrać:

  1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję ustalającą warunki zabudowy
  2. wypis z rejestru gruntu
  3. karty katalogowe wybranego projektu – jeśli już jakiś projekt został upatrzony
  4. mapę zasadniczą z przedmiotową działką, pobraną z urzędu

Nasze biuro wykonuje projekty budowlane na podstawie projektów katalogowych wraz z nanoszeniem zmian indywidualnych. Jeśli poszukują Państwo architekta zapraszamy do kontaktu.